Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

 • Lokallag: 22 og 2 fylkeslag.
 • Medlemmer: Nærmere 2300 medlemmer.
 • Medlemsblad: Døves Tidsskrift, kommer ut 8 ganger i året.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale lag for bli med på aktiviteter og engasjere deg!

Visjon 2013-2016

«Et samfunn der vi har alle muligheter»

1. Oppvekst
2. Arbeidsliv
3. Senior
4. Tilgjengelighet
5. Organisasjon
6. Språk

Hovedmål 2013-2016

NDFs hovedmål er basert på tre kjernevirksomheter:

ROS – Rettigheter, Organisasjon, Språk

Rettigheter

NDF arbeider for et samfunn der døve og hørselshemmedes rett til full deltakelse er selvsagt – rettigheter er et virkemiddel for å nå disse målene. NDF skal arbeide for å sikre at de rettighetene som er nedfelt i lovverket blir oppfylt.

Organisasjon

Grunnlaget for å kunne utøve godt interesse-, og språkpolitisk arbeid er at vi har en sterk, effektiv og en tilpasningsdyktig organisasjon.

Språk

NDF arbeider for et samfunn der døve og hørselshemmede fra fødselen av gis mulighet til tospråklig oppvekst (norsk tegnspråk og norsk skrift og tale). Barnet vil etter hvert velge å bruke et av språkene eller veksle
situasjonsbestemt mellom de to språkene. NDF skal hevde tegnspråkets posisjon i samfunnet som fullverdig.

«Et samfunn der vi har alle muligheter»

Våre målgrupper er;

 • Døve og hørselshemmede
 • Døvblitte
 • Foreldre til døve og hørselshemmede barn og deres nettverk
 • Barn av døve og hørselshemmede foreldre (CODA barn)
 • Første og andre generasjon døve og hørselshemmede innvandrere
 • Hørende som er nysgjerrige på tegnspråk
 • Tolk og tolkestudenter
 • Ikke – medlemmer som sympatiserer med forbundets arbeid og som ønsker å gi sin støtte (Tegnspråkvenn)

Våre stiftelser

Våre samarbeidspartnere