Bli medlem

Vil du være med og støtte arbeidet for døve og hørselshemmedes rettigheter? Er du interessert i tegnspråk? For at Norges Døveforbund fortsatt kan være en slagkraftig organisasjon er vi avhengig av å ha mange medlemmer.

 

blimedlem Bli medlemalt-same Bli medlem

Medlem Kontingent 2016
 Medlem senior 62 år + 350 kr
 Medlem 26 – 61 år 450 kr
 Ungdomsmedlem 13-25 år 350 kr
 Barnemedlem 0-12 år 100 kr

(medlemspris for uføretrygende ble avsluttet pr 1. januar 2014)

Bli medlem

Som medlem spiller du på lag med NDF i kampen for bedre rettigheter og tilgjengelighet i samfunnet!

– Ønsker du ikke å være medlem men likevel gi en gave?
– Er du medlem og ønsker å logge inn for å endre kontaktinformasjon?

Hvorfor være medlem?

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon, som skal arbeide for å bedre døves og tunghørtes situasjon på alle områder i samfunnet.

NDF arbeider blant annet for en bedre tolketjeneste, for at alle TV programmer skal tekstes og tegnspråktolkes. Et bedre skoletilbud til døve og hørselshemmede barn og mer nyansert informasjon til foreldrene, et mer tilgjengelig samfunn for døve og hørselshemmede, eldre døves rett til å velge omsorg og pleieplass enten i hjemkommunen eller i en kommune der de har omsorgsbolig/syke­hjem med tegnspråkmiljø, styrking av norsk tegnspråks stilling på alle nivåer.

Ved å bli medlem støtter du vårt arbeid for døve og hørselshemmedes rettigheter og full deltakelse og likestilling. Ditt medlemskap er viktig for at NDF skal kunne overleve på lang sikt.

 1. Norsk tegnspråk er anerkjent som et offisielt, norsk språk, men fortsatt mangler vi språkloven.
 2. Døve og hørselshemmede skal få en bedre hverdag. – talerør for døve og hørselshemmede mot myndighetene
 3. Døve og hørselshemmede skal ha alle vanlige demokratiske rettigheter
 4. Døve og hørselshemmede skal ha rett til tolk i alle sammenhenger
 5. Døve og hørselshemmede skal få et bredt kulturtilbud – på tegnspråk
 6. Forholdene skal bli gode nok for barn med hørselstekniske midler
 7. Alle pedagoger som arbeider med døve/hørselshemmede barn og unge skal ha tilstrekkelig kompetanse i tegnspråk og hørselsfaglig pedagogikk
 8. Eldre døve skal ha rett til å velge omsorg og pleieplass enten i hjemkommunen eller i en kommune der de har omsorgsbolig/syke­hjem med tegnspråkmiljø,
 9. Døve og hørselshemmede skal få et best mulig TV-tilbud – med tegnspråk/teksting
 10. Den teknologiske utviklingen skal komme døve og hørselshemmede til gode
 11. Døve og hørselshemmede skal få et bredest mulig kurstilbud lokalt
 12. Levevilkårene til døve i den 3. verden skal bedres

Som medlem i Norges Døveforbund får du følgende medlemsfordeler:

 • Døves Tidsskrift fritt tilsendt 8 ganger årlig
 • Tilknytning til døveforening og hvis du er mellom 0-30 år Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU)
 • Rabatt på hotellopphold gjennom FFO på Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels ffo.no
 • Reduserte priser på billetter hos Teater Manu (ta med medlemskort)
 • 20% rabatt på de fleste tegnspråktolkende teaterforestillinger i regi av Norges Døveforbund
 • Reduserte priser på hytteleie på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve (ta med medlemskort)
 • 15% rabatt på Avis Bilutleie og 10% i Europa avtalenummer (AWD nr.): T027631
 • 10% rabatt hos Batteriklubben. Gå inn på batteriklubben.netSend mail til batteriklubben@gmail.com og oppgi ditt medlemsnummer.
 • Dagsbillett Tusenfryd 280 kroner pr. person (1 stk. DAG2-billett (kr. 149,- pr. person) (ta med medlemskort)
 • Gjennom våre døveforeninger kan du delta på temamøter, turer, aktiviteter, og en rekke andre hobby- og fritidskurs.
 • Rimelige priser på lokallagene’s feriesteder (Tromsø, Møre og Romsdal (Ålesund), Kristiansand, Innlandet (Brumunddal), Oslo og Drammen.)
 • Rimelige priser på leie av festlokaler i døveforeningene.
 • Medlemspris på Døves Kulturdager og arrangementer i regi av Norges Døveforbund.

Norges Døveforbund har 22 registrerte lokallag og 2 fylkeslag. Det viktigste er at medlemmene våre har en møteplass, der en kan prate sammen med andre i samme sitausjon eller er pårørende. Kaffen og det som hører til er en viktig del her. Her kan nevnes spennende foredrag, studiearbeid, informasjonsarbeid, tilrettelagte turer og andre arrangementer. Eksempler på studiearbeid er kulturhistoriske kurs, hobbyrelaterte kurs og organisasjonskurs.

Gjennom vårt medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) utfører vi politisk arbeid til beste for døve og hørselshemmende.  Det er også mulig for våre medlemmer å benytte seg av FFOs hotellavtaler – rabatt på hotellopphold gjennom FFO på Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels www.ffo.no